Stig Gröning

Stig Gröning Barytonsaxofon Hur länge har du varit med i UBS? Sedan 2014. Berätta om din musikaliska bakgrund! Började spela saxofon i skolan för en musikfanjunkare runt 1960. Det skulle jag få nytta av när jag senare blev krigsplacerad i Hemvärnets musikkår. Där fick...