Departure – en vårkonsert i mästarklass

På väg in i sommaren och med Philip Sparkes mästerverk The Unknown Journey i bagaget påbörjade Uppsala Blåsarsymfoniker tillsammans med sin konstnärlige ledare Leif Karlsson en musikalisk resa mot VM i Nederländerna.

På programmet fanns även det dramatiska verket Spartacus av Jan van der Roost och från den svenska repertoaren Curt Larssons Hälsningesägen och Jerker Johanssons Brudmarsch. Vårkonserten var starten på en resa som i första hand ska utveckla orkestern.

Uppsala Blåsarsymfoniker

Uppsala Blåsarsymfoniker är en orkester där man lyckas kombinera spelglädje med hög ambitionsnivå. Orkestern består av musiker med väldigt olika bakgrund där man tillsammans skapar harmoni. Orkestern har blivit ett stort namn inom svensk blåsmusik och erhöll under 2016 ett stipendium ur Håkan Parkmans minnesfond för att orkestern har skapat nya spännande konserter för en bred publik. Uppsala Blåsarsymfoniker är en drivande amatörorkester med höga ambitioner och engagerade medlemmar, som sprider repertoar för blåsorkester med genuin spelglädje.

Uppsala Blåsarsymfoniker har i stor konkurrens blivit uttagna till att representera Sverige vid VM i Nederländerna i sommar! Vart fjärde år arrangeras World Music Contest i Kerkrade, Nederländerna. Uppsala Blåsarsymfoniker tävlar i division 1. Vid konserten kommer Uppsala Blåsarsymfoniker att framföra det obligatoriska stycket The Unknown Journey av Philip Sparke samt Spartacus av den belgiske tonsättaren Jan van der Roost.

En vanlig fråga är om man verkligen kan tävla i musik.
– Ja, varför inte? Det där är ofta lite av ett hårklyveri. Inom idrotten finns ju många grenar som helt avgörs av jurybedömningar så varför inte inom musiken också, säger Uppsala Blåsarsymfonikers dirigent Leif Karlsson.
– Men för oss är det inte framför allt så viktigt att vinna, utan det här är ett sätt att få satsa ordentligt och vässa vårt spel. Det är något som vi kommer att ha stor glädje av framöver, även om jag redan nu är väldigt stolt över orkesterns kvalitet och de framgångar vi haft de senaste åren.
– Annars hade jag nog inte varit beredd att åka till ett VM, tillägger han.

Leif Karlsson, dirigent

Leif Karlsson, UBS konstnärlige ledare, är en av grundarna av den svenska slagverksensemblen Kroumata. Under åren har han tillsammans med musikerna uruppfört över 200 verk. Kroumata har också spelat in nitton CD-skivor, däribland Sveriges allra första digitala CD, inspelad i Göteborg år 1983. Leif är i dag den ledande slagverkaren med historisk inriktning i Sverige. Han återfinns på inspelningar med Per Gross, Kerstin Frödin och har deltagit som musiker vid internationella statsbesök tillsammans med Kungen och Drottningen. Som dirigent arbetar han regelbundet med Norrbottens ungdomssymfoniker, Hemvärnets musikkår Södertörn, Sarpsborg Janitsjar och gästar Norrlandsoperan, Wermland opera, Bodö, Västerås och Trondheim sinfoniettor. Leif arbetar nu som konsulent vid Kultur i Väst.

14:e maj
kl. 18.00

Konsert & Kongress, sal B

Program

Brudmarsch Jerker Johansson

The Unknown Journey Philip Sparke

Shepherd’s Hey Percy Aldridge Grainger

Gabriel’s oboe Ennio Morricone

Clarinet Candy Leroy Anderson

HMS Trinidad March George Lloyd

Paus

En Hälsingesägen Curt Larsson

Believe me, if all those endearing young charms Trad

Spartacus Jan van der Roost

Holiday for trombones David Rose

Manhattan Beach March John Philip Sousa

In Storm and Sunshine March John Clifford Heed

Extra: Manhattan Beach March John Philip Sousa

Orkestrar

Uppsala Blåsarsymfoniker

Solister

Barbara Otto, oboe
Bo-Inge Svensson, trumpet

Dirigent

Leif Karlsson

Fler konserter